• Gratis verzending in Nederland en België!
  • geen baard = geld terug garantie!
  • 15.000 klanten gingen jou al voor!
  • Gratis verzending in Nederland en België!
  • geen baard = geld terug garantie!
  • 15.000 klanten gingen jou al voor!

Privacy policy

Grow-fast

Grow-fast spant zich ervoor in om de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website te beschermen. Dit Privacy Statement is van toepassing op ieder gebruik van de website https://www.grow-fast.nl Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze bepalingen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: (de) ‘AVG’) op 25 mei 2018, wordt in dit Privacy Statement aansluiting gezocht bij de terminologie van de AVG. Voor 25 mei 2018 dient ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ gelezen te worden waar AVG staat.

 

Verantwoordelijke

De eenmanszaak “MJD Trading” gevestigd te Schoonebeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80610749, hierna: “Grow-Fast”, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

Persoonsgegevens

Grow-Fast kan via haar website je naam- en adresgegevens, betaalgegevens, e-mailadres, gebruikersnaam en IP-adres verwerken. Deze gegevens worden bijvoorbeeld verwerkt als je een bestelling plaatst op de website of deze retourneert, als je je registreert op de website of als je je inschrijft om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwsbrief, acties en aanbiedingen of als je een vraag stelt aan Grow-Fast.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking van persoonsgegevens

Grow-Fast verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, ten aanzien van duurzame producten en alles wat in de ruimste zin daarmee verband houdt, zoals het bieden van service en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als je aangeeft dat je daarmee akkoord gaat, kan Grow-Fast je persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en je promotiemateriaal sturen over acties en aanbiedingen.

 

Vertrouwelijkheid

Grow-fast gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen met derden. Uitzondering hierop vormt de gegevensdeling met derden die Grow-fast diensten verlenen ten behoeve van haar bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld haar server host waarop de website draait en de postbezorgingsdienst.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Grow-Fast neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen in lijn met de wettelijke verplichtingen. Zo wordt de website van Grow-fast gehost op servers in de EER en vindt informatieopslag enkel plaats op beveiligde computers.

 

Cookies

De website van Grow-Fast maakt gebruik van cookies; kleine bestandjes die worden gebruikt om je instellingen en voorkeuren voor het gebruik van de website te onthouden. Bij het gebruik van de website word je om toestemming gevraagd voor het gebruik van Cookies voor zover dat wettelijk vereist is. Cookies zijn uit te schakelen via je browser, zie hiervoor bijvoorbeeld de deze toelichting van de Consumentenbond. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze Cookie Policy.

 

Minderjarigen

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts van de website en diensten van Grow-fast gebruik maken als Grow-fast toestemming ontvangt je ouders/verzorgers.

 

Uw privacy rechten

Je hebt het recht om Grow-Fast te vragen om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Stuur Grow-Fast een e-mail via info@grow-fast.nl als je van dit recht gebruik wenst te maken. 

 

Aanpassingen in dit Privacy Statement

Grow-Fast is gerechtigd om haar Privacy Statement van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Grow-fast.

 

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit Privacy Statement kan je contact met Grow-Fast opnemen via info@grow-fast.nl of vul het contactformulier in. Wij nemen je vraag zo snel mogelijk in behandeling en proberen je vervolgens zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit Privacy Statement kan je contact met Growfast opnemen via info@grow-fast.nl of vul het contactformulier in. Wij nemen je vraag zo snel mogelijk in behandeling en proberen je vervolgens zo goed mogelijk van dienst te zijn.